top of page
Untitled design (46).png

#FixedIt Ireland

Ceannlínte nuachtáin a shocrú agus dúshlán a thabhairt do na meáin.

  • Twitter
  • Instagram

Is feachtas é #FixedIt Ireland a cuireadh ar bun chun ceannlínte a athscríobh agus dúshlán a thabhairt do na meáin chumarsáide, spreagtha ag an obair a thosaigh an t-iriseoir agus feimineach Jane Gilmore. Tá an feachtas á reáchtáil ar Twitter agus Instagram, áit a dtógaimid ceannteidil mhíchuí agus mhíchearta agus a ‘dheisímid’ iad, ag clibeáil an fhoinse nuachta faoi seach lena chinntiú go bhfeiceann siad an ceannlíne nua.  

 

Mar chuid dár gcuid oibre, cuirimid gearáin chuig na meáin go rialta. Uaireanta, déanaimid na gearáin seo faoi nós imeachta gearán Chomhairle Preasa na hÉireann nuair a sháraíonn alt nó ceannlíne an Cód Cleachtais. Uaireanta eile, déanaimid gearáin a spreagann na meáin chumarsáide a dteanga a athrú agus athmhachnamh a dhéanamh ar an gcaoi a dtuairiscíonn siad ar fhoréigean fireann, ar fhoréigean gnéasach agus ar fhoréigean teaghlaigh.  

 

Tá an leathanach seo curtha ar bun againn chun ár leantóirí a spreagadh le bheith linn chun gearáin a sheoladh chuig na meáin. Anseo thíos gheobhaidh tú teimpléad ginearálta gearáin, faisnéis ar Nós Imeachta Gearán Chomhairle Preasa na hÉireann agus sonraí teagmhála d’eagarthóirí in Éirinn.

bottom of page