top of page

ná bí i do thost le covid

SATU_COVID_1.jpg

Maidir le foréigean gnéasach, ná bíodh Covid ina thost. 


Tá laghdú tagtha ar líon na ndaoine a fhreastalaíonn ar Aonaid Chóireála Ionsaithe Gnéis (SATUanna) le míonna beaga anuas. Is áit shábháilte iad SATUnna le dul má rinneadh éigniú nó ionsaí gnéis ort - is é do shláinte agus folláine a dtosaíocht. Gheobhaidh tú seiceáil sláinte iomlán agus féadfaidh tú leas a bhaint as scrúdú fóiréinseach freisin. 


Má bhí tú ag cóisir, nó ag crochadh amach le daoine lasmuigh de na srianta, is féidir leat cúnamh a fháil fós. 


Cad is Aonaid Chóireála Ionsaithe Gnéis ann?


Is áit shábháilte é Aonad Cóireála Ionsaithe Gnéis (SATU) le dul má rinneadh éigniú nó ionsaí gnéis ort. Cabhraíonn an fhoireann ansin le haon duine a raibh aon teagmháil ghnéasach, d’aon chineál acu, gan iarraidh. Is féidir leat cara nó duine den teaghlach a thabhairt leat agus tá gach cúram saor in aisce. 


Nuair a thagann tú chuig SATU, is é do chúram sláinte an tosaíocht is mó. Déanfar seiceáil sláinte iomlán a thairiscint duit, cibé an gcinnfidh tú scrúdú fóiréinseach a dhéanamh nó nach ea. Tugann SATU aire do dhaoine de gach inscne agus féiniúlacht, atá 14 bliana d’aois agus níos sine. Má tá tú faoi 14 bliana d’aois, féadfaidh tú cúnamh a fháil ag Seirbhísí Measúnaithe Fóiréinseach Míochaine do Leanaí agus Ógánaigh.


Tar éis do chuairte ar SATU, b’fhéidir gur mhaith leat labhairt agus tuilleadh tacaíochta a lorg. Seo an áit ar féidir le d’ionad áitiúil géarchéime um éigniú cabhrú - cuireann ionaid ghéarchéime éignithe ar fud na tíre comhairleoireacht agus tacaíocht ar fáil do mharthanóirí an fhoréigin ghnéasaigh. Is féidir leat liosta iomlán na n-ionad agus eolas teagmhála a fháil anseo ar ár suíomh Gréasáin.

Faigh an SATU is gaire duit

SATU na Gaillimhe

Teach Hazelwood

Laethanta na seachtaine 8am-4.00pm

Fón: 091 76 57 51

Deireadh seachtaine agus tar éis 4.00pm

Fón: 091 75 76 31 


SATU an Mhuilinn gCearr

Ospidéal Réigiúnach Lár na Tíre

Laethanta na seachtaine 8am-5.00pm

Fón: 044 939 4239

Deireadh seachtaine agus tar éis 5.00pm

Fón: 044 934 0221


Port Láirge SATU

Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge

Laethanta na seachtaine 8am-5pm

Fón: 051 842 157

Deireadh seachtaine agus tar éis 5pm

Fón: 051 848 000

SATU Chorcaí

Otharlann Theas

Laethanta na seachtaine 8am-4.30pm

Fón : 021 492 6297 

Deireadh seachtaine agus tar éis 4.30pm

Fón: 021 492 6100


SATU Dhún na nGall

Bóthar an Bhreithimh Walsh, Leitir Ceanainn

Fón: 087 06 81 964 


SATU Bhaile Átha Cliath

Campas Ospidéal an Rotunda.

Laethanta na seachtaine 8am-5pm

Fón : 01 817 1736 

Deireadh seachtaine agus tar éis 5pm

Fón: 01 817 1700 


Má tá tú i Luimneach, cuir glaoch ar 112 nó 999 chun teacht ar sheirbhís a chabhróidh leat.


Le haghaidh tuilleadh eolais ar Aonaid Chóireála Ionsaithe Gnéis, tabhair cuairt ar an nasc seo: https://www2.hse.ie/sexual-assault-treatment-units/

 • funding
  We recieve funding from Tusla, the Child and Family Agency. We also gratefully accept donations - to find out more, visit our fundraising page.
 • child safety statement
  Child Safety Statement
 • data protection and privacy policy
  GDPR Statement
 • feedback policy for service users
  Complaints Policy
 • protected disclosure/whistleblower policy
  Protected Disclosure Policy

Aimsigh an t -ionad géarchéime éignithe is gaire duit


bottom of page